Kam na výlet

Zaostrog – známé letovisko ležící asi 3,5 km vzdálené od Dolnej Valy s krásnou oblázkovou pláží. Do Zaostrogu můžete jít pěšky po cestičce vedoucí menším lesíkem podél pobřeží, nebo po magistrále.

p1100363

p1020185_stitch

Bačinská jezera – seskupení krasových sladkovodních jezer nacházejících se severně od Ploče. Vodní hladina jezer se nachází nad úrovní
mořské hladiny, dno je pod ní. Jezera jsou zásobována vodou z Vrgorackého jezera umělým kanálem. S mořem je soustava spojena odtokovým kanálem, prokopaným v letech 1911 – 1912.

Jezera jsou domovem mnoha druhů ryb, mořských i sladkovodních, protože zdejší brakická voda je pro ně velmi vhodným prostředím. Přírodní scenérie v bezprostřední blízkosti jezerní soustavy je zejména v jarních měsících při dostatku vláhy velmi malebná (bujné rostlinstvo). Nejnovějším archeologickým průzkumem zde byly zjištěny základy středověkých budov, pravděpodobně sídla starochorvatských panovníků. Jezero sice není dosud národním parkem či přírodní památkou, ale projížďka na motorových lodičkách a koupání je příjemným zpestřením pobytu u moře.

Ston – je známé město jižní Dalmácie v jižní části úžiny Pelješackého poloostrova. Město je známé hlavně rozsáhlou těžbou soli k jejíž obraně bylo zbudováno rozsáhlé opevnění. V dnešní době se postupně toto 5,5 km dlouhé opevnění opravuje. Město se dále známé chovem ustřic v Malostonském zálivu, který se vyznačuje čistotou a zdravou vodou.

ston_2_1

p1060252

Mostar – Město Mostar leží na řece Neretvě v hornaté jihozápadní části republiky Bosna a Hercegovina. Turisté jej navštěvovali pro jeho zachovalý orientální kolorit, zejména pro památky z doby tureckého panství. Město se nachází na důležité dopravní spojnici mezi hlavním městem Sarajevem a Metkovićem,

důležitým hraničním přechodem do Chorvatska až k moři. Tímto směrem je také vedena železnice do chorvatského Kardeljeva. Mimo jiné je Mostar prohlášen svojí památkou – Stari most jedná se o jedinečné dílo, které dalo Mostaru jméno. Vlastně jeho hlídači, neboť výraz Mostar označuje strážce mostu. V tyrkysově modré hladině Neretvy se shlížel od středověku, až do 90. let minulého století. Občanská válka, která s nebývalou intenzitou Mostar zasáhla a nádherné město na pomezí “středomoří a orientu”, rozdělila na muslimskou a chorvatskou polovinu, se mu stala osudnou. Obnovený symbol se dočkal znovuotevření až roku 2004. Bohužel původní záměr, který spočíval v co nejširším užití fragmentů původní stavby, se nepodařilo plně realizovat: kamenná torza jsou instalována na nábřeží.

Comments are closed